Merking av kalver

I løpet av første halvdel av juli blir reinflokkene samlet til kalvmerking i Skrikdalen, der kalvmerkingsanlegget ligger. Merkingen blir unnagjort i løpet av noen hektiske dager.

 

Hver eier, dvs hvert familiemedlem - barn som voksne, har sitt eget reinmerke som viser eierskap til hvert enkelt dyr. Merkene er forskjellige snitt som skjæres ut i ørene. Kalven følger mora, og ut fra merkene i øret på simla ser en hvem som eier kalven.

 

Pga av varmen, blir stordelen av dette arbeidet gjort om natta og tidlig morgen, før sola begynner å varme, eller om kvelden etter solnedgang.