Brunst

September betyr brunst-tid for rein, og varer omtrent en måned.

Reinbukkene som gjennom hele sommeren bare har spist og lagt opp næring, feier nå horna og gjør seg klar til å føre slekten videre. Dette ordner dyra opp i selv, den sterkeste får ført sine gener videre.