Slakting

Når brunstperioden er over og den første snøen kommer begynner uttak av slaktedyr. Hovedinntekten i reindrifta kommer fra produksjon av kjøtt.

 

I oktober – desember blir det derfor i hovedsak tatt ut dyr til slakt. Stordelen av slakteuttaket består av kalven som ble født samme våren, men det blir også tatt ut dyr av andre kategorier.

 

Stordelen av dyrene som blir tatt ut blir sendt til slakteri. Til eget bruk slaktes det på plassen. Da tas det vare på kjøtt, blod, innmat som lever og hjerte, tunger, margbein med mere. En annen viktig del av slaktingen er å ivareta materialer til det samiske håndverket (skinn, horn, sener m.m.).