Vinterbeite

I desember begynner flyttingen med rein til vinterbeitene i Igelfjell-/Grefstadfjell-områdene, hvis føreforholdene tilsier det.

Der blir flokken frem til midten av april.

 

Vinteren er den tiden av året  næringstilgangen er mest begrenset.