Sør-samisk språk

Samisk har vært snakket i ett vidstrakt område, fra Kolahalvøya i nordøst til Femundtrakten og Idre i Dalarna i sydvest.

 

Som alle andre språk har samisk med tidene forandret seg, på forskjellig måte i de forskjellige lokale samesamfunnene.

 

Forskjellene fra nord til sør omfatter alle sider av språket, både ordforrådet og uttalen. Det er derfor stor forskjell på de forskjellige samiske språkene.