Skade

Rein kan selv ved skade bevege seg over store avstander på kort tid. Det er derfor viktig at melding blir gitt så snart som mulig. Forsøk gjerne å legge merke til hvilken vei rein er på trekk. Enkelte ganger kan en også finne rein som er så skadd at det bør avlives. For å unngå unødvendige lidelser for dyret er det svært viktig at det blir gitt melding umiddelbart med god beskrivelse av funnstedet.

 

Avliving skal kun gjøres av folk med riktig utstyr og kunnskap om avliving, etter kontakt med dyreeier.

 

Observerer du noe spesielt, vær vennlig å ta kontakt med

Maja Britt Renander

- mob 992 91 388