Kadaver

Kadaver av rein oppfordres det til å la ligge mest mulig uberørt. Uansett årsak er det viktig for reineierne å få mulighet til å undersøke dødsårsak eller skadeomfang.

 

Er dødsårsaken rovvilt er det viktig å få dokumentert dette. Kadaver blir borte i løpet av veldig kort tid, så det skal ikke ligge lenge før det er umulig å finne rester eller å kunne dokumentere årsak. Derfor er det viktig  å få beskjed om også dette så snart som mulig.

Men selv ved funn hvor det meste er borte ønskes det at det blir gitt beskjed. 

Merk gjerne av funnsted.