Reindrifta i Trollheimen

Observerer du noe spesielt, vær vennlig å ta kontakt med


Maja Britt Renander
- mob 992 91 388

 

 


Web-siden er utgitt av Trollheimen Sijte i samarbeid med Rennebu kommune, støttet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Blilyst, og kommunene Oppdal, Midtre Gauldal, Meldal, Rindal, Surnadal og Sunndal.


Layout/produksjon:

Mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

 

Alle bilder tilhører Trollheimen Sijte,

og kan ikke brukes uten tilltatelse!

Konktakt Oss

Navn:
E-post:
By/Sted:
Telefon:
Beskjed: