Ferdsel i områder med tamrein

I tidsrommet 1. april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med hjemmel i både Viltloven og Reindriftsloven. Men i følge Reindriftsloven pålegges eier og besitter av hund et særlig ansvar for at hunden ikke løper løs i områder der tamrein oppholder seg uten at hunden er fulgt på forsvarlig måte. Selv når hunden er under kontroll eller er bundet, har hundeeier eller besitter ansvar for at reinen ikke blir unødig uroet eller skremt.

 

Hund som treffes jagende eller i umiddelbar forbindelse med at den har jaget eller skadet tamrein, kan opptas eller i enkelte tilfeller også avlives.