Særskilte vilkår

Reindrifta i Trollheimen drives på særskilte vilkår, og en egen særlov (Trollheimsloven) for Trollheimen sikrer den samiske reindrifta i dette området.

 

Reindrifta bygger på gamle tradisjoner, men er samtidig en næringi utvikling.