Sommerbeite

Under den korte sommeren må all tilgjengelig tid utnyttes til opptak av næring. Typisk for reinen er at den stadig beveger seg når den beiter, på den måten kan den hele tiden finne de mest næringsrike og lettest fordøyelige plantedelene i stedet for å beite reint der den står.

 

Det er under sommeren hvor tilgangen til beite er best at reinen vokser og legger opp reservene framfor vinteren.