Vårflytting

I midten av april er det på ny tid for flytting, denne gang til kalveområdene og sommerbeite.

Reinen blir samlet i flokk, før den blir drevet ned i dalen for å svømme over Orkla ved Gorset.

 

Deretter trekker den opp i Jøldalen, før den sprer seg utover i kalvingsområdene.