Mat

Ved slakting blir det tatt vare på mest mulig av reinen.

 

I tillegg til kjøtt får en også tatt vare på blod, innmat som lever og hjerte, tunger, margbein og annet som blir utnyttet innenfor den samiske mattradisjon.