Klær

Skinnet av reinen utnyttes på flere måter. Ubehandlet og tørket er det det perfekte ligge-/sitte-underlag. 

 

Men til bruk i samisk håndverk blir skinnet også avhåret og barket. Dette blir gjort på tradisjonelt vis uten kjemikalier.

Skinnet på beina (bellinger) blir brukt til f.eks. sko og hansker.